Infosida

Vad gör vi i Smålandsstenar Lions Club?

Vi samlar in pengar som oavkortat går till hjälpinsatser runt om i världen.
Smålandsstenardagen är ett samarrangemang med fler organisationer på orten.
Detta gör att det blir ett festligt evenemang för invånarna i hela bygden.
Vi hugger granar som vi säljer och arrangerar lotterier och skramlar bössor…

Varför gör vi detta?

Lions motto är ”we serve”, vilket vi i
Smålandsstenar Lions Club vill verka för. Vi har 3 T:n

Träffas: Vi träffas och umgås vid möten och våra aktiviteter.
Trivas: När vi träffas så sker detta under trevliga former minst 1 gång i månaden.
Tjäna: Vi samlar in pengar för att kunna hjälpa människor som har behov av stöd.

Hur betalas Lions administration?

Lions hela administration betalas av medlemsavgifter
från de 1,4 miljoner Lions-medlemmarna runt om i Världen.
Inget av insamlade medel används till detta.

När träffas vi?

Lions Club i Smålandsstenar (och Burseryd-Broaryd-Skeppshult)
10 gånger om året.

Vid våra träffar har vi ofta studiebesök eller besök av
någon som har intressanta saker att berätta.