Kontakt

LIONS CLUB
SMÅLANDSSTENAR

Hur gör jag för att bli medlem?

Kontakta vår lokala president
Rickard Stenwall 070-538 57 58

Medlems- och PR-kommittén: Margareta Göransson 073-024 40 82

Aktivitet & Hjälpkommittén: Ingmarie Badh 072-533 50 00

Marknadskommittén: Roger Petersson 070-601 26 50

Nomineringskommittén: Thomas Fast 070-228  87 70

Programkommittén: Håkan Göransson 070-698 13 73

Eller skriv en rad på
info@lionsclubsmalandsstenar.se

BG 844-6072
Swish 1234580965