Händelser 2022

LIONS CLUB
SMÅLANDSSTENAR

Besök från grannklubben Reftele-Bredaryd den 3/5

Reftele-Bredaryds president David Bohlin överlämnar blomster som tack
för den trevliga kvällen med mat och musikquiz (av Cykel-Roger) till president Stefan.

Den 15 maj var det dags att lägga i bryggorna i Borlången och förbereda
detta års badsäsong. Badplatsen sköter vi i hop med samhällsföreningen.

17 juni hölls fiskalårsavslutningen i Ok Vivills klubbstuga.
President Stefan höll i förhandlingarna och överlät sista klubbslaget till pågående president Magnus.

I samband med mötet förärades Stellan Paulsson medlemskap i
Melvin Jones Fellowship av fellowsbroder Björn Rafton.

Broder Bengt tilldelades 100 års märket i diamant av president Stefan.
Då detta var avklarat inmundigades kallskuret med frukt och grönt från VJ Vilt.

 

3:de September var det så dags för Smålandsstenardagen
med marknad igen efter pandemiuppehåll.

Som brukligt marscherade Drum Corps från stationen till torget för att hålla konsert.

 

Ford var på plats och visade upp sina modeller bilen med öppen huv rönte stor uppmärksamhet.

Då tågdagarna kördes samtidigt så såg det ut som förr vid övergången till perrongen.

Moppers visade upp sina klenoder på torget.